play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
 • play_arrow

  Drukčiji

U četvrtak 166. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak 27.travnja, sazvana je 166. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna koja će početi u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa 165. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
 2. Utvrđivanje mišljenja na federalni Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba sa invaliditetom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 3. Suglasnost na produženje primjene Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo unutarnjih poslova
 4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu – Ministarstvo gospodarstva
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ za 2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 6. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu – Ministarstvo financija
  a) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac
  b) izvršenje doniranih sredstava SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
 7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim glazbenim školama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu za školska natjecanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 10. Suglasnost za prijem namještenika za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 11. Suglasnost za prijem namještenika za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 12. Suglasnost za prijem pripravnika i osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 13. Suglasnost za prijem državnog službenika – stručnog suradnika za informatiku u Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
 14. Informacija o zaključku Vlade Federacije BiH u vezi sa primjenom Zakona o Za sztra financijskom upravljanju i kontroli – Ministarstvo financija
0%