play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

U velikoj dvorani Općine Novi Travnik danas je održana 19. sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik.
Potrebnom većinom donijete su slijedeće odluke,planovi, programi, zaključci i rješenja :

 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i
izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2022.godine;
 Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve za I – XII 2022.
godine;
 Proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2024.godinu i dokumenta
okvirnog proračuna za period 2024.-2026.godina;
 Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju plana i programa održavanja i rekonstrukcije
lokalnih puteva na području općine Novi Travnik za 2022. godinu;
 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o organizaciji Općine Novi Travnik i
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji organa državne službe Općine Novi Travnik;
 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022. godinu i davanju suglasnosti na
Program rada za 2023. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi
Travnik;
 Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra četvornog)
korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2022. godini;
 Zaključak o stavljanju Nacrta Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune, na
javni uvid;
 Programa rada Općinskog vijeća;
 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupaka javnih nadmetanja
(licitacija) u Općini Novi Travnik;
 Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja putem licitacije za prodaju gradskog
građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik;
 Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Miru
Dominovića iz Novog Travnika;
 Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup Vlatku Blaževiću iz Novog Travnika;
 Odluka o davanju nogometnog igrališta „Plandište“ u zakup MZ Rankovići;
 Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup Sportskom savezu Općine Novi Travnik;
 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;


Općinsko vijeće Novi Travnik na kraju sjednice prihvatilo je Informaciju o realiziranim projektima
kapitalnih ulaganja.

0%