if( aicp_can_see_ads() ) {
}
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Uskoro kazne za uništavanje prometnih znakova

Na drugoj sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH za Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Ovaj Prijedlog zakona odnosi se na kažnjavanje novčanom kaznom počinitelja prebojavanja ili na drugi način prekrivanja jednog ili drugog pisma na prometnim znakovima.

Usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH utvrđena je i za Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Ovaj Prijedlog zakona odnosi se na pooštravanje novčanih kazni za nepropisno parkiranje na mjesto predviđeno za parkiranje osoba sa invaliditetom. 

Članovi Ustavnopravne komisije Doma naroda utvrdili su usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH i za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH i koji nosi oznaku “EI”.

Utvrđena je usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH i za Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a koji također nosi oznaku “EI”.

Komisija je odgodila izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Komisija je, u skladu sa Poslovnikom zatražila od predlagača da u roku od sedam dana ispravi nedostatke u vezi sa stavovima (1), (3) i (5) člana 95. poslovnika Doma naroda PSBiH.

Komisija nije utvrdila usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom BiH Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, a koji se odnosi na obustavu plaće za poslanike i delegate u slučaju neopravdanog nedolaska na sjednicu.

Ustavnopravna komisija Doma naroda usvojila je Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH.

Usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2022. godinu.

Ustavnopravna komisija Doma naroda usvojila je zaključak da ubuduće neće razmatrati prijedloge zakona i druge akte koji su predmet razmatranja na dnevnom redu sjednice, ako na sjednici nije prisutan predlagač ili ovlašteni predstavnik predlagača.

Izuzetno od ovog zaključka, u hitnim ili nekim drugim slučajevima, Komisija može odlučiti da razmatra prijedlog zakona ili drugi akt bez prisustva predlagača ili ovlaštenog predstavnika predlagača.

Ustavnopravna komisija Doma naroda usvojila je i zaključak kojim smatra potrebnim da sjednicama ove Komisije, na kojima se razmatraju prijedlozi zakona iz nadležnosti Vijeća ministara BiH, budu prisutni ministar, zamjenik ministra ili pomoćnik ministra, priopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH. 

0%