play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
 • play_arrow

  Drukčiji

Poznat detaljan pravilnik o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima

Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja stupa na snagu sutra.

Pravilnik je izrađen na osnovu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (“Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22), a odredbama Pravilnika obuhvaćena su pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona), koji su dužni uskladiti svoj rad u roku od šest mjeseci od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Navedenim Pravilnikom propisano je da vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

Članom 10. navedenog Pravilnika propisano je da prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;
 • b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m²;
 • c) prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine uslužnog prostora;
 • d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;
 • e) prostor ne smije obuhvaćati šank;
 • f) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;
 • g) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
 • h) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: „Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.“, kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje;
 • i) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu“;
 • j) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. Duhanskim dimom zagađen zrak iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
 • k) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;
 • l) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;
 • m) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;
 • n) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;
 • o) sistem izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m²;
 • p) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod zraka u prostor za pušenje i na odvod zraka iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog zraka mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog zraka mora biti minimalno s kombiniranim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Članom 11. navedenog Pravilnika propisani su uvjeti za određivanje prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće:

(1) U ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete iz člana 10. tačke b) i c) ovog pravilnika (to jest objekti koji svojom kvadraturom uslužnog prostora ne prelaze 50 m2), vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta može cijeli uslužni prostor odrediti prostorom za pušenje, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

(2) Prostor za pušenje iz stava (1.) ovoga člana mora ispunjavati slijedeće uvjete: a) ventilacijski sistem koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat; b) dovod i odvod zraka zagađenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje; c) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod zraka u prostoriju za pušenje i na odvod zraka iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog zraka mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog zraka mora biti minimalno s kombiniranim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Napominjemo da su pri utvrđivanju uvjeta za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima uvaženi propisi o ugostiteljskoj djelatnosti. Također, uvažena su iskustva drugih zemalja u pogledu obaveze da prostor za pušenje ne može biti u određenim prolazima (u većim objektima), te tehnički uvjet razdvajanja uobičajenih ventilacijskih sistema od sistema za filtriranje zraka u prostorima za pušenje, kao i zakonska obaveza da se decidno zabrani ulazak i boravak osobama mlađim od 18 godina u te prostore/prostorije.

Važno je naglasiti da su Pravilnikom propisani, odvojeno, uvjeti za ugostiteljske smještajne objekte (član 12.).

Također, Pravilnikom su detaljno propisani uvjeti za prostorije za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih lica i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne.

U posebnom Poglavlju regulisani su i uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu.

Kompletan Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

0%