play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji

SBK: Broj prijava nasilja u obitelji u 2023. godini povećan za 25 posto

Shodno izvršenoj analizi osnovnih sigurnosnih parametara u oblasti kriminaliteta, prometa i javnog reda i mira, stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona tijekom 2023.godine ocjenjuje se kao zadovoljavajuće.

U ovom periodu Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona je poduzimajući planske mjere i radnje uspjela da zadrži, a jednim dijelom i unaprijedi stanje sigurnosti na području kantona po svim važnijim segmentima, što potvrđuju brojni sigurnosni pokazatelji.

Kriminalitet

Postotak ukupne rasvijetljenosti kaznenih djela je povećan i iznosi 89%

Tijekom 2023.godine evidentirano je ukupno 1097 kaznenih djela, što je za 1 djelo ili 0,1% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je evidentirano 1096 kaznenih djela. Postotak ukupne rasvijetljenosti kaznenih djela, uključujući i djela iz prethodnog perioda, u odnosu na 2022.godinu povećan je za 1% i iznosi 89%. Ovdje je posebno važno napomenuti rasvijetljenost 11 djela iz ranijeg perioda.

Zbog navedenih djela prijavljeno je 1115 osoba, što je u odnosu prethodnu godinu povećanje za 25, od kojih je 476 ili 43% povratnika i 35 maloljetnika. Ovaj podatak nam govori o znatnom povećanju aktivnosti policijskih službenika u ovoj oblasti, čiji uspjeh se ogleda upravo u povećanju broja prijavljenih osoba zbog izvršenja raznih oblika kaznenih djela.

U oblasti kriminaliteta posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih prekršaja, koji su najbrojniji u ovoj oblasti, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na nivou Uprave policije MUP-a. Ovih kaznenih djela je evidentirano ukupno 386, što je za 71 djelo ili 16 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Za izvršenje djela iz oblasti protiv imovine, u ovom izvještajnom periodu, ukupno je prijavljeno 320 osoba, od kojih su 162 povratnika.

Broj aznenih djela razbojništava smanjen za 25%

Kontinuirane planske aktivnosti koje su poduzimali policijski služenici u oblasti imovinskih prekršaja, uključujući čitav niz preventivnih mjera i radnji, u konačnici su dovele do smanjenja broja kaznenih djela razbojništava za 25% u odnosu na prethodnu godinu. Naime, tijekom 2023.godine prijavljena su 3 kaznena djela od kojih su 2 rasvijetljena, dok su u prethodnoj godini evidentirana ukupno 4 takva djela.

Važno je napomenuti da tijekom prošle godine nije bilo evidentiranih kaznenih djela teških krađa iz bankomata podmetanjem eksplozivnih naprava, što je rezultat kontinuiranog poduzimanja preventivnih planskih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju navedenih oblika kaznenih djela.

Smanjen broj kaznenih djela teške krađe vozila za 7%

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona su tijekom 2023.godine evidentirali 14 kaznenih djela teške krađe vozila, što predstavlja 7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja ukradenih vozila, 12 vozila je pronađeno i vraćeno vlasnicima, a 3 djela su rasvjetljena. Tijekom 2022.godine evidentirano je 15 takvih krađa, od kojih je rasvijetljeno 8.

Navedenim rezultatima doprinijele su pojačane aktivnosti policije na kontroli i pregledu kriminogenih osoba, opservaciji terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv njihovih izvršitelja.

Rasvijetljena 2 kaznena djela pokušaja ubojstva

U ovom periodu nije bilo evidentiranih kaznenih djela ubojstava. Identično kao i u prethodnoj godini, uspješno su rasvijetljena 2 kaznena djela pokušaja ubojstva, koja su počinjena na području Busovače i Viteza. Jedno djelo je izvršeno upotrebom vatrenog oružja-pištolja, dok je drugo djelo izvršeno pokušajem paljevine oštećenog, kojom prilikom je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede.

Nastavljena uspješna borba protiv zloupotrebe opojnih droga

Policijski službenici su nastavili sa uspješnom borbom protiv kaznenih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Naime, otkriveno je ukupno 217 kaznenih djela, što je za 5 djela ili 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Zbog ovih kaznenih djela prijavljeno je 227 osoba, od kojih je 109 osoba ili 47 % povratnika.

Važno je napomenuti da su u ovom periodu, između ostalog uspješno ralizirane brojne operativne akcije u kojima su izvršeni pretresi više lokacija gdje su pronađene značajne količine opojnih droga ( kokain, heroin, speed, cannabis, esctazy i dr.), kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenih djela iz ove oblasti. U samo jednoj akciji na području Travnika pronađeno i oduzeto oko 5 kg materije za koju se sumnja da je opojna droga speed, kojom prilikom su slobode lišene 2 osobe, od kojih je jednoj osobi određen jednomjesečni pritvor.

Zahvaljujući inventivnom pristupu u dokumentiranju i dokazivanju predmetnih kaznenih djela, za čiju realizaciju su zaduženi specijalizirani timovi za droge, postizani su uspješni rezultati. U okviru planskih aktivnosti koje su se provodile, između ostalog vršene su opservacije kriminogenih osoba, kao i pretresi stambenih objekata, motornih vozila i osoba, te poduzimane i druge mjere i radnje. Aktivnosti su realizirane uz dobru saradnju sa građanima, koja je u mnogome doprinijela poboljšanju efikasnosti u radu policijskih službenika.

Ovakve i slične aktivnosti bit će jedan od prioriteta u radu policijskih službenika i u narednom periodu.

Prijavljeno je 127 kaznenih djela „Nasilja u obitelji“

Tijekom 2023.godine ukupan broj kaznenih djela „Nasilja u obitelji“ iznosi 127, što je za 26 djela ili 25,7 % više u odnosu na prethodnu godinu, kada je evidentirano 101 takvo djelo. Za izvršenje navedenih djela prijavljeno je ukupno 129 osoba, od kojih su 62 povratnika. Policijski službenici uključeni u dokumentiranje i dokazivanje ovih kaznenih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna suradnja sa centrima za socijalni rad, kao i drugim relevantnim tijelima i institucijama. Ova problematika, obzirom na svoju složenosti i specifičnost zahtjeva planski pristup i uključivanje svih relevantnih segmenata društvene zajednice kroz socijalni dijalog, a sve s ciljem prevencije predmetnih kaznenih djela.

Javni red i mir

U ovoj oblasti evidentiran je ukupno 1391 prekršaj, što predstavlja smanjenje za 333 ili 19% u odnosu na 2022.godinu. Preventivnim djelovanjem službenika policije, došlo je do smanjenja broja prekršaja prosjačenja, kojih je u ovoj godini evidentirano 344, što predstavlja smanjenje za 118 u odnosu na prethodnu godinu. Ovakvom smanjenju doprinijela je i efikasna koordinacija sa nadležnim službama i institucijama.

U oblasti javnog reda i mira policijski službenici su u ovom periodu kontinuirano radili na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, zaštiti osobne i imovinske sigurnosti građana, osiguranju javnih skupova i manifestacija, pružanju asistencija, te poduzimali i druge aktivnosti, shodno ukazanim potrebama.

Tijekom 2023.godine službenici policije nisu evidentirali narušavanje javnog reda i mira u većem obimu.

Povećan broj isključenih vozila za 35%

Tijekom 2023.godine policijski službenici su u oblasti prometa kontinuirano poduzimali planske aktivnosti na suzbijanju prometne delikvencije u cilju smanjenja broja prometnih nesreća, te ublažavanju njihovih posljedica.

U ovom periodu evidentirano je 1847 prometnih nesreća u kojima je poginulo ukupno 17 osoba, što predstavlja povećanje za 2 osobe u odnosu na prethodnu godinu

Zbog različitih prekršaja, iz prometa je isključeno ukupno 1868 vozila, što je za 488 ili 35 % više u odnosu na prethodnu godinu, kada je isključeno 1380 vozila. Također, isključeno je i 2918 vozača, što je više za 34 ili 1,7 % u odnosu i na prethodnu godinu. Zbog alkoholiziranosti iz prometa je isključeno ukupno 1490 vozača, od kojih je 626 vozača zadržano u policijskim stanicama do otriježnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promila.

Korištenje mobilnih i fiksnih radara, kao i LPR kamera

Kontinuiranim korištenjem stacioniranih i mobilnih radarskih sistema, u ovom periodu evidentirano je ukupno 79.348 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, što predstavlja smanjenje za 10 % u odnosu na prethodnu godinu.

Poboljšanju stanja sigurnosti na području našeg kantona doprinosi i korištenje LPR kamera, koje između ostalog evidentiraju neregistrirana vozila, kao i vozila koja se potražuju po raznim osnovama, što u mnogome doprinosi rasvijetljavanju raznih oblika kaznenih djela, gdje se pruža veoma efikasna pomoć i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.

Važno je napomenuti i oduzimanje vozila višestrukim povratnicima u vršenju najtežih prometnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kako bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u prometu za sve druge sudionike. U ovom periodu takvih vozila je oduzeto ukupno 124, dok su vraćena 68 vozila.

Uspješno su realizirane brojne akcije, kao što su pojačane kontrole neregistriranosti vozila, alkoholiziranih vozača i dr. koje su također, imale značajan doprinos u poboljšanju stanja sigurnosti prometa na području našeg kantona.

Rad policije u zajednici

Uspješne aktivnosti koje su službenici policije provodili u suradnji sa nevladinim organizacijama, realizirane su kroz stalni program „Rad policije u zajednici“. Posebno uspješno je realizirana kampanja pod nazivom „Poštuj život – ne oružje“, koja je provedena u suradnji sa UNDP –om BiH. Tijekom izvještajnog perioda policijski službenici resornog ministarstva bili su angažiranih na osiguranju brojnih javnih skupova i manifestacija, kao što su Dani Ajvatovice, Sveti Ivo i dr., kojom prilikom su službenici policije na adekvatan i profesionalan način poduzeli sve potrebne zakonom propisane mjere i radnje.

U narednom periodu službenici policije će nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima, kako bi se stanje sigurnosti zadržalo na zadovoljavajućem nivou, ali i dodatno poboljšalo u onim segmentima rada gdje se za to ukaže potreba.

0%