if( aicp_can_see_ads() ) {
}
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Preliminarna lista domaćinstava za dodjelu sredstava po javnom pozivu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na temelju Javnog poziva za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize objavilo je privremenu listu domaćinstava koja su ispunila uvjete utvrđene Javnim pozivom, te se kvalificirala na dodjelu sredstava, kao i listu domaćinstava koja nisu ispunila navedene uvjete zbog čega su njihove prijave odbijene.

S ciljem osiguranja dosljednog poštivanja načela transparentnosti u radu, obje navedene liste će u periodu od 06.12.2023. godine s početkom u 00.00 sati do 12.12.2023. godine sa završetkom u 24.00 sata biti privremeno dostupne na linku OVDJE.

U navedenom će periodu svi zainteresirani građani moći pristupiti predmetnim listama preko spomenutog linka, te putem svoga matičnog broja provjeriti status svoje prijave.

Za građane kojima su prijave odbijene zbog čega se njihovo domaćinstvo nije moglo kvalificirati za dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu ostavljena je mogućnost podnošenja prigovora. Prigovor se podnosi u općini ili gradu u kojem je podnesena prijava za dodjelu sredstava i to na Obrascu koji se nalazi u sastavu ovoga saopćenja.

Pritom je važno naglasiti da svaki takav prigovor mora sadržavati dokaz, odnosno dokument na osnovu kojega se traži dodatna provjera ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom. Svaki prigovor uz koji ne bude priložen ovaj dokaz, automatski će se odbaciti kao nepotpun i neće biti uzet u razmatranje. Na osnovu ispravno podnesenih prigovora, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će izvršiti dodatnu provjeru kroz službene evidencije nadležnih institucija, te kreirati listu predmetnih zahtjeva koja će sadržavati informacije o rezultatima izvršenih dodatnih provjera.

0%