play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Novi porast vodostaja rijeka u SBK, izdano upozorenje!

Agencija za vodno područje rijeke Save za razdoblje od 15. do 18. lipnja prognozira porast vodostaja uslijed novih padalina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Une, Sane i Vrbasa.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama pri kojima može doći do izlijevanja iz korita, odnosno plavljenja područja uz vodotoke. 

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom razdoblju na području su donjeg dijela sliva Bosne te na slivovima Spreče i Tinje.

Obavještenje o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Tuzlanskom te Srednjobosanskom kantonu.

“Sugeriramo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s  ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, navodi se u priopćenju Agencije za vodno područje rijeke Save.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

0%