play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji

U borbi protiv korupcije od mogućih 15, BiH provela samo jednu preporuku

Od petanest preporuka iz Izvještaja Četvrtog kruga evaluacije Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO), Bosna i Hercegovina realizirala je samo jednu na zadovoljavajući način, djelomično je provedeno osam preporuka, a šest preporuka je ostalo neprovedeno.

Zaključke iz Izvještaja Četvrtog kruga realizacije Sprječavanja korupcije među parlamentarnim zastupnicima, sucima i tužiteljima objavilo je danas Vijeće Europe u Drugom privremenom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine, a koji je usvojen na 93. plenarnoj sjednici GRECO-a u Strasbourgu, 24. ožujka 2023.godine.

U izvještaju GRECO zaključuje da je Bosna i Hercegovina ostvarila samo djelomičan napredak, te ističe da u pogledu parlamentarnih zastupnika, nakon usvajanja Privremenog izvještaja o usklađenosti nije bilo opipljivog napretka u implementaciji GRECO-vih preporuka.

GRECO sa zažaljenjem konstatira da još nije usvojen nacrt Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je trebao tretirati neke od gledišta predmetnih preporuka, a koji tek treba da se uvrsti u aktualno zakonodavstvo.

Usvajanje obuhvatnog zakona o sprječavanju sukoba interesa na nivou Distrikta Brčko predstavlja pozitivan iskorak, ali je ograničen isključivo na jedan od entiteta.

Nije bilo novih informacija o uvođenju pravila za parlamentarce, koja bi regulirala njihovu interakciju sa trećim stranama, provođenje Kodeksa ponašanja za parlamentarce te provjeru imovinskih kartona parlamentarnih zastupnika. Vlasti se pozivaju na poduzimanje mjera po svim ovim važnim pitanjima, navodi se u zaključcima iz Izvještaja.

U pogledu sudaca i tužitelja, GRECO bilježi kako je bilo nekih novih pozitivnih razvoja situacije, poput redovnih obuka o etici i integritetu, te usvajanja novih kriterija za ocjenu rada sudaca i tužitelja. Ipak, ne preporučuje se razvoj kombiniranog sistema povjerljivih konzultacija za suce i tužitelje, imajući u vidu neovisnost sudstva te različite zadatke sudaca i tužitelja.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, koji je već dugo na čekanju, odbijen je u Domu naroda u svibnju 2022. godine. GRECO je gledišta kako se nacrt novog Zakona treba prioritetno usvojiti. Na kraju, usvojena je i komunikacijska strategija za pravosuđe.

U pogledu nedovoljnog općeg napretka u provođenju GRECO-vih preporuka nakon Privremenog izvještaja o usklađenosti, GRECO zaključuje da je veoma nizak nivo usklađenosti sa preporukama i dalje „globalno nezadovoljavajući“.

GRECO poziva i predsjedavajućeg Statutarnog odbora da Stalnom predstavniku Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe uputi pismo, kojim bi mu se skrenula pažnja na neusklađenost sa relevantnim preporukama te iskazala potreba da se što prije poduzmu odlučni koraci ka postizanju opipljivog napretka.

Na kraju, GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da čim prije odobre objavljivanje ovog izvještaja, da ga prevedu na nacionalni jezik te da njegov prijevod učine dostupnim javnosti.

0%