play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji

Održana 21. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

U utorak, 6. lipnja održana  je 21. redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik.

Na početku sjednice svečanu prisegu položila je Vera Čorić, nova vijećnica Općinskog vijeća Novi Travnik, iz Kluba HDZ-a. Naime, ona je zamijenila vijećnika Marijana Marjanovića koji je preuzeo dužnost u Federalnom Parlamentu.

Općinsko vijeće Novi Travnik na današnjoj sjednici donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za period 1.1.2023.-31.03.2023. godine., Odluku o dodjeli javnog priznanja „Pohvala“ Općine Novi Travnik i Odluku o dodjeli javnog priznanja „Plaketa“ Općine Novi Travnik.

Nakon prezentacije  donesen je Zaključak o utvrđivanju Nacrta plana parcelacije „Sebešić-Ivoši“ Novi Travnik i stavljanju na uvid,  Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine JP „ORŠK“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2022. godinu i Plana poslovanja za 2023. godinu, Zaključak o davanju suglasnosti na odluke skupštine JKP „Vilenica čistoća“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o  poslovanju za 2022. godinu i Plana poslovanja i Financijskog plana za 2023. godinu.

Razmatrajući o davanju suglasnosti na odluke skupštine  JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvješća o radu za 2022. godinu i Plana poslovanja za 2023. godinu Općinsko vijeće  nije donijelo zaključak kojim se daje suglasnost na predočene odluke.

Donesena je Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta trgovačko zanatski centar „Zelena pijaca/tržnica“–izmjene i dopune, Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Stjepana Barića iz Novog Travnika, Odluka o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Nisvetu Tolja iz Novog Travnika, Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup Karate klubu „Orhideja“ iz Novog Travnika i Odluka o raspisivanju javnog nadmetanja – licitacije za prodaju etažnog stana u vlasništvu Općine Novi Travnik u Ulici Kralja Tvrtka 39/2.

Vijećnici Općinskog vijeća razmotrili su i informaciju o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

0%