play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Vlada FBiH za bolnicu „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila izdvojila 1.666.666 KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava u okviru tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 122.385.000 KM.

Od toga su dva nova transfera, i to za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa.

33,5 milijuna KM iz Proračuna FBiH za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Vlada FBiH je usvojila program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2023. godinu, u iznosu od 33,5 milijuna KM. Ova sredstva se raspoređuju na dva programa koji se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, i to za osiguravanje prava na zdravstvene usluge u iznosu od 13,5 milijuna KM, te za osiguravanje prava na lijekova i medicinska sredstva u iznosu od 20 milijuna KM. To je za pet milijuna KM više nego u prošloj godini.

U odluci je navedeno da su za osiguravanje prava na zdravstvene usluge, te lijekove i medicinska sredstva koji se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini, uz sredstva iz Proračuna Federacije u iznosu od 33,5 milijuna KM, u ovoj godini planirana i sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 177.058.300 KM. Tako da su ukupna sredstva Zavodu za ove namjene u 2023. godini iznose 210.558.300 KM.

Osiguranim osobama na teritoriji Federacije BiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti FBiH osigurati ostvarivanje prava na zdravstvene usluge, suglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a u skladu sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za 2023. godinu. Pružanje zdravstvenih usluga će se pružati u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH koje ispunjavaju potrebne uvjete za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Sa ovim zdravstvenim ustanovama će se zaključiti ugovori o pružanju zdravstvenih usluga u 2023. godini.

Za osiguravanje prava na zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 82.135.000 KM, a financirat će se iz Proračuna Federacije BiH u iznosu od 13.500.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 68.635.000 KM. U okviru planiranog obima zdravstvenih usluga federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Proračuna Federacije BiH u 2023. godini će se financirati usluge iz programa kardiologije i kardiokirurgije.

Također, osiguranim osobama na teritoriju FBiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH osigurati ostvarivanje prava na korištenje medicinskih sredstava i lijekova sa liste lijekova fonda solidarnosti koja se financira iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti suglasno utvrđenim medicinskim indikacijama. Za osiguravanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 128.423.300 KM, a financirat će se iz Proračuna FBiH u iznosu od 20.000.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 108.423.300 KM.

U okviru planiranih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Proračuna FBiH u 2023. godini će se sufinancirati lijekovi za liječenje malignih oboljenja (citostatici) i lijekovi za liječenje multiple skleroze.

Transfer za biomedicinski potpomognutu oplodnju 10 milijuna KM

Program utroška namijenjen za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) planiran je u iznosu od 10.000.000 KM. Odobrena sredstva raspoređuju se za financiranje zdravstvenih usluga vezanih za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti BMPO na teritoriji Federacije BiH. Svrha programa je liječenje neplodnosti BMPO u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor.

Cilj ovog programa je omogućiti prava pacijenata, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja, na obavljanje postupaka BMPO na teritoriji Federacije BiH, kao i na provođenje drugih pitanja od značaja za primjenu ovog postupka.

Pravo na ovo liječenje iz sredstava proračuna Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu s medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.

75 milijuna KM za nastavak financijske konsolidacije i/ili  restrukturiranje javnih zdravstvenih ustanova u FBiH

Danas je usvojen Program utroška za raspodjelu sredstava transfera za sanaciju 19 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH u iznosu od 75.000.000 KM. Odlukom se odobrava raspodjela sredstava zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u FBiH, a s ciljem implementacije Zakona o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Raspodjela sredstava odobrena je za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (10.000.000 KM), Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (9.666.667 KM), Sveučilišnu-kliničku bolnicu Mostar (20.000.000 KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar (5.000.000 KM), JU Kantonalna bolnica Zenica (7.666.667 KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać (6.000.000 KM), Kantonalnu bolnicu JZU Goražde (500.000 KM), Kantonalnu bolnicu Orašje (666.667 KM), Kantonalnu bolnicu „Dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno (2.000.000 KM), JU Opća bolnica Konjic (1.666.666 KM), Opću bolnicu „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica (1.333.333 KM), JZU Opća bolnica Sanski Most (1.166.666 KM), JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo (666.667 KM), JU Bolnica Travnik (4.333.333 KM), Hrvatsku bolnicu „Dr.fra Mato Nikolić“ (1.666.666 KM), JU Opća bolnica Bugojno (666.667 KM), JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik (333.333 KM), Opću bolnicu Jajce (666.667 KM), te  Opću bolnicu Tešanj (1.000.000 KM).

Svrha programa je provođenje Zakona koji ima za cilj postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, te Zakonom o financijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Transferi za zdravstvenu zaštitu povratnika i Roma, te Zavod za transfuzijsku medicinu i Agenciju za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, kao i prevenciju HIV-a

Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH namijenjen za sufinanciranje troškova raseljenih lica planiran je u iznosu od 2.000.000 KM. Svrha ovog programa je osiguravanje prava na bolničko liječenje povratnicima iz Federacije BiH u općine u Republiku Srpsku, a suglasno Odluci o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u RS u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Za sufinanciranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u 2023. godini planiran je transfer u iznosu od 1.400.000 KM. Svrha ovog programa je obavljanje djelatnosti Zavoda, primjena jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacija aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unapređenje rada dijagnostičkih službi, te promocija i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi.

Sredstva u iznosu od 300.000 KM raspoređuju se za sufinanciranje troškova Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH u 2023. godini, a koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu. Svrha ovog programa je obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, te provođenje akreditacije u zdravstvu.

U okviru transfera namijenjenog za prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa planiran je iznos od 150.000 KM. Ovaj projekt će se realizirati kroz nabavku lijekova (PREP i PEP). U obrazloženju je navedeno da je najučinkovitije sredstvo u borbi protiv HIV-a i AIDS-a ostaje prevencija. Jedna od tih mjera je predekspozicijska profilaksa (PrEP). Riječ je o peroralnom uzimanju antiretrovirusnih lijekova radi sprječavanja zaraze HIV-om. PEP postekspozicijska profilaksa predstavlja uzimanje terapije vrlo brzo nakon moguće izloženosti virusu s ciljem sprečavanja infekcije HIV-om, a koristi se u hitnim slučajevima i nije namijenjen za redovno korištenje niti za osobe koje su često izložene riziku.

Transfer u iznosu od 35.000 KM namijenjen je za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji BiH. Svrha ovog programa je pružanje zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koji nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u FBiH, pod jednakim uvjetima, kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

0%