play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji

Vlada FBiH odobrila preko deset milijuna KM za rezerve naftnih derivata

Vlada FBiH je na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom odobrava prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu.

Sredstva u iznosu od 10.500.000 KM planirana na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim poduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata” u Proračunu FBiH za 2023. godinu, kao namjenski prihod, utrošit će se u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2023 – 2026. godina, a koja se odnosi na 2023. godinu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prijenosa sredstava, te imenovati Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Također, Ministarstvo će davati naloge Federalnom ministarstvu financija da sa posebnog namjenskog transakcijskog računa, izvrši prijenos raspoloživih sredstava na račun Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija i Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

U obrazloženju odluke se navodi da je Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH osnovan Operator rezervi naftnih derivata koji posluje pod nazivom “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo i koji je jedini ovlašten za uspostavljanje i zanavljanje rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH.

Također ovim zakonom je utvrđena i taksa za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, kao namjenski javni prihod za financiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Navedena taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 KM po litru naftnih derivata, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutarnjim sagorijevanjem.

Obveznici plaćanja takse su energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupci koji istu uplaćuju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na uplatni – depozitni račun sa kojeg se prenosi na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH.

S obzirom da su u Proračunu FBiH za 2023. godinu na “Izvoru 30 – Namjenski prihod” planirana namjenska sredstva u iznosu od 10.500.000 KM, Ministarstvo je predložilo donošenje današnje odluke.

0%