if( aicp_can_see_ads() ) {
}
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Objavljeni detaljni podaci: Koliko je svaki grad u FBiH izgubio stanovnika od 2013. godine

Poređenjem posljednjih službenih podataka i popisa stanovništva iz 2013. godine, procijena je da Bosna i Hercegovina ima 3,3 miliona stanovnika, što znači da se broj stanovnika od 2013. smanjio za više od 152.300 ili 4,31 posto.

To su službeni podaci entitetskih zavoda, iako su neke procijene da je naša zemlje od 2013. do danas ostala bez puno većeg broja stanovnika.

Procijena broja stanovnika za svaku općinu i grad urađena je poređenjem posljednjih podataka entitetskih statističkih zavoda i državne agencije za statistiku s podacima dobijenim popisom stanovništva 2013. Posljednji podaci su oni koji se odnose na procijenjeni broj stanovnika iz 2021. Uspoređene su i procijenjene broja stanovnika 2021. i procijenjene broja stanovnika 2020. u svakoj općini i gradu.

Izdvojene su općine i gradovi s najvećim smanjenjem broja stanovnika 2021. u odnosu na spomenuti popis u svakom od županija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također su izdvojene sve općine i gradovi s povećanjem broja stanovnika u odnosu na popis iz 2013.

S obzirom na to da je riječ o procijenjenom broju stanovnika, to znači da je to približni, a ne potpuno točan broj. 

Posavska Županija

Posavska Županija je do sredine 2021. imala 40.422 stanovnika, što je za 3.031 ili 6,98 posto manje u odnosu na 2013.

Odžak je u ovoj županiji izgubio najviše stanovnika. Procijena je da je do polovice 2021. imao 18.570 stanovnika, što je za 1.402 ili 7,45 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u Posavskoj županiji

Hercegbosanska Županija

Hercegbosanska Županija je do sredine 2021. imala 78.596 stanovnika, što je za 5.531 ili 6,58 posto manje u odnosu na 2013.

Drvar je u ovoj županiji izgubio najviše stanovnika. Procijena je da je do polovice 2021. imao 5.856 stanovnika, što je za 1.180 ili 16,77 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u Hercegbosanskoj županiji

Bosansko-podrinjska Županija

Bosansko-podrinjska Županija je do sredine 2021. imala 22.382 stanovnika, što je za 1.352 ili 5,67 posto manje u odnosu na 2013.

Pale su u ovoj županiji izgubile najviše stanovnika. Procijena je da su do polovice 2021. imale 793 stanovnika, što je za 111 ili 12,28 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u Bosansko-podrinjskoj županiji

Hercegovačko-neretvanska Županija

Hercegovačko-neretvanska Županija je do sredine 2021. imala 214.523 stanovnika, što je za 7.484 ili 3,37 posto manje u odnosu na 2013.

Prozor je u ovoj županiji izgubio najviše stanovnika. Procijena je da je do sredine 2021. imao 13.271 stanovnika, što je za 1.009 ili 7,06 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u Hercegovačko-neretvanskoj županiji

Unsko-Sanska Županija

Unsko-Sanska Županija je do sredine 2021. imala 264.248 stanovnika, što je za 9.013 ili 3,30 posto manje u odnosu na 2013.

Bosanski Petrovac je u ovoj županiji izgubio najviše stanovnika. Procijena je da je do sredine 2021. imao 6.137 stanovnika, što je za 1.191 ili 16,25 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u Unsko-Sanskoj županiji

Županija Središnja Bosna

Županija Središnja Bosna je do sredine 2021. imala 247.000 stanovnika, što je za 7.586 ili 2,98 posto manje u odnosu na 2013.

Kreševo je u ovom županiji izgubilo najviše stanovnika. Procijena je da je do sredine 2021. imalo 4.883 stanovnika, što je za 390 ili 7,4 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u županiji Središnja Bosna  

Zeničko-dobojska Županija

Zeničko-dobojska Županija je do sredine 2021. imala 354.285 stanovnika, što je za 10.148 ili 2,79 posto manje u odnosu na 2013.

Vareš je u ovoj županiji izgubio najviše stanovnika. Procijena je da je do sredine 2021. imao 7.501 stanovnika, što je za 1.391 ili 15,64 posto manje u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Tešanj je jedini u ovoj županiji koji je do sredine 2021. imao rast broja stanovnika. Procijena je da je do navedenog perioda imao 43.797 stanovnika, što je za 734 ili 1,70 posto više u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u Zeničko-dobojskoj županiji

Tuzlanska Županija

Tuzlanska Županija  je do sredine 2021. imala 434.424 stanovnika, što je za 10.604 ili 2,38 posto manje u odnosu na 2013.

Kladanj je u ovoj županiji izgubio najviše stanovnika. Procijena je da je do sredine 2021. imao 11.415 stanovnika, što je za 933 ili 7,55 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Zapadnohercegovačka Županija

Zapadnohercegovačka Županija je do sredine 2021. imala 92.704 stanovnika, što je za 2.194 ili 2,31 posto manje u odnosu na 2013.

Ljubuški je u ovoj županiji izgubio najviše stanovnika. ProciDjena je da je do sredine 2021. imao 26.922 stanovnika, što je za 1.262 ili 4,48 posto manje u odnosu na 2013.

U ovoj županiji niti u jednoj općini ili gradu nije bilo povećanja broja stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Pregled broja stanovnika u Zapadnohercegovačkoj županiji

Sarajevska Županija

Sarajevska županija je jedina županija u kojoj je do sredine 2021. povećan broj stanovnika u odnosu na 2013. Do sredine 2021. je imala 419.918 stanovnika, što je za 6.325 ili 1,53 posto više u odnosu na 2013.

Stari Grad je u ovoj županiji izgubio najviše stanovništva. Procijena je da je do sredine 2021. imao 34.564 stanovnika, što je za 2.412 ili 6,52 posto manje u odnosu na 2013.

Pregled broja stanovnika u Sarajevskoj županiji

U Republici Srpskoj gradovi/općine koje su imale porast stanovništva su:

Istočno Novo Sarajevo imalo je rast tijekom 2021. rast broja stanovnika u odnosu na popis stanovništva. Procijena je da je 2021. imalo 12.225 stanovnika, što je za 1.613 ili 15,65 posto više u odnosu na posljednji popis stanovništva.

Petrovac, Istočni Drvar i Banja Luka su također imali rast broja stanovnika tijekom 2021. u odnosu na popis stanovništva. Najveći rast je bio u Petrovcu – tijekom 2021. imao je 600 stanovnika, što je za 239 ili 66,21 posto više u odnosu na posljednji popis stanovništva.

U Federaciji Bosne i Hercegovine je tijekom 2021. bilo 2.168.602 stanovnika, što je za 50.618 ili 2,28 posto manje u odnosu na popis iz 2013.

U Republici Srpskoj je tijekom 2021. bilo 1.128.309 stanovnika, što je za 100.414 ili 8,17 posto manje u odnosu na popis iz 2013.

Procijena je da je Brčko distrikt 2021. imao 81.910 stanovnika, što je za 774 ili 0,94 posto manje u odnosu na 2020. Broj stanovnika Brčkog tijekom 2021. je manji za 1.606 ili 1,92 posto u odnosu na popis stanovništva iz 2013.

U Bosni i Hercegovini je tijekom 2021. bilo 3.378.821 stanovnika, što je za 210.205 ili 5,95 posto manje u odnosu na popis iz 2013.

Općine i gradovi s povećanjem broja stanovnika tijekom 2021. u odnosu na posljednji popis su Petrovac, Istočni Drvar, Vogošća, Trnovo, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Tešanj i Banja Luka.

S obzirom na to da je prethodni popis stanovništva bio 2013., sljedeći je trebao biti proveden ove godine. Međutim, skoro da je potpuno sigurno da ove godine do toga neće doći. Pojedini demografi smatraju da to nije slučajno, tj. da je volja vlasti da popisa ne bude, jer bi se njime pokazalo kako vlast (ni)je radila u posljednjih 10 godina. Ponavljamo da prethodno istaknuti podaci predstavljaju procijenu.

0%