play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji

MUP SBK/KSB: Unaprijeđeno stanje sigurnosti na području kantona tijekom 2022. godine

Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona tijekom 2022.godine je nizom planskih aktivnosti uspjela da unaprijedi stanje sigurnosti na području kantona, po svim važnijim segmentima. Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih kaznenih djela koja su ostala nerasvijetljena.

Zahvaljujući navedenim aktivnostima ostvareni su značajni rezultati rada u oblasti kriminaliteta, prometa i javnog reda i mira, na osnovu čega je stanje sigurnosti u prošloj godini ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

Kriminalitet

Postotak ukupne rasvijetljenosti kaznenih djela povećan za 2% i iznosi 88%

Tijekom 2022.godine registrirano je ukupno 1096 kaznenih djela, što je za 25 djela ili 2% više u odnosu na isto razdoblje 2021.godine, kada je registrirano 1071 kazneno djelo.

Postotak ukupne rasvijetljenosti kaznenih djela, uključujući i djela iz prethodnog razdoblja, u odnosu na 2021.godinu povećan je za 2% i iznosi  88%. Ovdje je posebno važno napomenuti rasvijetljenost 6 kaznenih djela iz ranijeg razdoblja.

Zbog navedenih kaznenih djela prijavljeno je 1090 osoba, što je u odnosu prethodnu godinu povećanje za 19, od kojih je 486 povratnika u vršenju kaznenih djela (45% od ukupnog broja prijavljenih osoba) i 25 maloljetnika. Ovaj podatak nam govori o znatnom povećanju aktivnosti policijskih službenika u ovoj oblasti, čiji uspjeh se ogleda upravo u povećanju broja prijavljenih osoba zbog izvršenja raznih oblika kaznenih djela.

U oblasti kriminaliteta posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih delikata, koji su najbrojniji u ovoj oblasti, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na razini Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona. Ovih kaznenih djela je evidentirano ukupno 439, što je za 21 djelo ili 5%  više u odnosu na prethodnu godinu.

Broj kaznenih djela razbojništava smanjen za 56% 

Kontinuirane planske aktivnosti koje su poduzimali policijski službenici u oblasti imovinskih delikata, uključujući čitav niz preventivnih mjera i radnji, u konačnici su dovele do smanjenja broja kaznenih djela razbojništava za čak 56% u odnosu na prethodnu godinu. Naime, tijekom 2022.godine prijavljena su 4 kaznena djela od kojih je 1 rasvijetljeno, dok je u prethodnoj godini evidentirano ukupno 9 djela od kojih je 5 rasvijetljeno.

Za izvršenje djela iz oblasti protiv imovine, u ovom izvještajnom razdoblju, ukupno je prijavljeno 378 osoba, od kojih je 199 povratnika.

Važno je napomenuti da tijekom 2022.godine nije bilo evidentiranih kaznenih djela teških krađa iz bankomata podmetanjem eksplozivnih naprava, što je rezultat kontinuiranog poduzimanja planskih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju navedenih oblika kaznenih djela.

Rasvijetljeno 8 kaznenih djela teške krađe vozila

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona su tijekom 2022.godine rasvijetlili 8 kaznenih djela teške krađe vozila, što predstavlja 53% rasvijetljenost od ukupno 15 prijavljenih djela. Tijekom 2021.godine evidentirano je 7 takvih krađa, od kojih je rasvijetljeno 6.  

Važno je naglasiti da je vlasnicima vraćeno 12 vozila i da se uglavnom radi o vozilima starije proizvodnje. 

Navedenim rezultatima doprinijele su pojačane aktivnosti policije na kontroli i pregledu kriminogenih osoba, opservaciji terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv njihovih izvršitelja.

Prijavljena 2 pokušaja ubojstva

U ovom razdoblju nije bilo evidentiranih kaznenih djela ubojstva. Uspješno su rasvijetljena 2 kaznena djela pokušaja ubojstva, koja su počinjena na području Viteza. Jedno djelo je izvršeno upotrebom vatrenog oružja-pištolja kojom prilikom su 2 osobe zadobile tjelesne ozljede, dok je drugo djelo izvršeno upotrebom hladnog oružja-noža kojom prilikom je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. 

Nastavljena uspješna borba protiv zloupotrebe opojnih droga 

U izvještajnom razdoblju policijski službenici su u oblasti zloupotrebe opojnih droga nastavili sa uspješnom borbom protiv zloupotrebe opojnih droga. Naime, otkriveno je ukupno 212 kaznenih djela, što je gotovo identično kao i u prethodnoj godini. Zbog ovih kaznenih djela prijavljeno je 218 osoba, od kojih je 47 % povratnika i 1 maloljetna osoba. Navedeni broj otkrivenih djela izuzetno visok, posebno kada uzmemo u obzir razdoblje iz ranijih godina.

Važno je napomenuti da su u ovom razdoblju, između ostalog uspješno ralizirane operativne akcije pod nazivom „ŠTIT“ i „VRBAS“, u kojima su izvršeni pretresi na više lokacija gdje su pronađene značajne količine opojnih droga ( kokain, speed, cannabis i dr.), kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenih djela iz ove oblasti.

Ovo je rezultat inventivnog pristupa u dokumentiranju i dokazivanju navedenih kaznenih djela, za čiju realizaciju su zaduženi specijalizirani timovi za droge. U okviru planskih aktivnosti koje su se provodile, između ostalog vršene su opservacije kriminogenih osoba, kao i pretresi stambenih objekata, motornih vozila i osoba, te poduzimane i druge mjere i radnje. Ove aktivnosti su realizirane uz dobru suradnju sa građanima, koja je u mnogome doprinijela poboljšanju efikasnosti u radu policijskih službenika. Ovakve i slične aktivnosti će biti jedan od prioriteta u radu policijskih službenika i u narednom razdoblju.  

Prijavljeno je 101 kazneno djelo „Nasilje u obitelji“

Tijekom 2022.godine ukupan broj kaznenih djela „Nasilja u obitelji“ iznosi ukupno 101, što je za 3 djela ili 3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Za izvršenje  navedenih djela prijavljeno je ukupno 105 osoba, od kojih je 51 povratnik. Policijski službenici uključeni u dokumentiranje i dokazivanje ovih kaznenih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna suradnja sa centrima za socijalni rad, kao i drugim relevantnim tijelima i institucijama.

Javni red i mir

U oblasti javnog reda i mira policijski službenici su u ovom razdoblju kontinuirano radili na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, zaštiti osobne i imovinske sigurnosti građana, osiguranju javnih skupova i manifestacija, pružanju asistencija, te poduzimali i druge aktivnosti, shodno ukazanim potrebama.

U ovoj oblasti evidentirana su ukupno 1724 prekršaja, što predstavlja smanjenje za 452 ili 21% u odnosu na 2021.godinu. Povećanje rezultata rada policije evidentirano je po pitanju prosjačenja, gdje je povećan broj prekršaja za 127 ili 39% i iznosi ukupno 452 prekršaja. Ovakvim rezultatima u mnogome su doprinijele planske aktivnosti policijskih službenika koje su poduzimane u koordinaciji sa nadležnim službama i institucijama.

Oblast prometa

Broj poginulih u prometnim nesrećama smanjen za 35%, uz istovremeno povećanje broja isključenih vozača zbog alkohola za čak 99,35%

Tijekom 2022.godine policijski službenici su u oblasti prometa kontinuirano poduzimali planske aktivnosti na suzbijanju prometne delikvencije u cilju smanjenja broja prometnih nesreća, te ublažavanju njihovih posljedica.

Navedene aktivnosti su u mnogome doprinijele smanjenju broja broja prometnih nesreća za 112 ili 6%  u odnosu na 2021. godinu. Naime, tijekom 2022.godine evidentirano je 1720 prometnih nesreća, dok su u prethodnoj godini evidentirane 1832 nesreće. U ovim nezgodama poginulo je ukupno 15 osobe, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 8 osoba ili  35%.  

Zbog različitih prekršaja, iz prometa je isključeno ukupno 1380 vozila, što je za 82 ili 6% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je isključeno 1298 vozila. Također, isključena su i 2884 vozača, što je više za 612 ili 27% u odnosu i na prethodnu godinu. Zbog alkoholiziranosti iz prometa je isključen ukupno 2151 vozač, od kojih je 730 vozača zadržano u policijskim stanicama do otriježnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promila. Broj isključenih vozača zbog alkohola je povećan za čak 1072 ili 99,35 % u odnosu na prethodnu godinu.

Korištenje mobilnih i fiksnih radara, kao i LPR kamera

Kontinuiranim korištenjem stacioniranih i mobilnih radarskih sistema, u ovom razdoblju evidentirano je ukupno 88.439 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, što predstavlja smanjenje za 3.223 ili 3,5 % u odnosu na prethodnu godinu, kada su evidentirana 91.662 prekršaja.

Izuzetan doprinos u poboljšanju stanja sigurnosti na području našeg kantona jeste korištenje LPR kamera, koje između ostalog evidentiraju neregistrirana vozila, kao i vozila koja se potražuju po raznim osnovama, što u mnogome doprinosi rasvjetljivanju raznih oblika kaznenih djela, gdje se pruža veoma efikasna pomoć i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.

Važno je napomenuti i oduzimanje vozila višestrukim povratnicima u vršenju najtežih prometnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kako bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u prometu za sve druge sudionike. U ovom razdoblju takvih vozila je oduzeto ukupno 110, dok su vraćena 62 vozila.   

Uspješno su realizirane razne akcije, kao što su pojačane kontrole neregistriranosti vozila, alkoholiziranih vozača i dr. koje su također, imale značajan doprinos  u poboljšanju stanja sigurnosti prometa na području našeg kantona.

Rad policije u zajednici

Uspješne aktivnosti koje su službenici policije provodili u suradnji sa nevladinim organizacijama, realizirane su kroz stalni program „Rad policije u zajednici“.  Posebno uspješno su realizirane kampanje pod nazivom „Oružje ne štiti, oružje ubija“ i  „Slavi odgovorno, slavi bez oružja“, koja je realizirana u suradnji sa UNDP –om BiH. Tijekom izvještajnog razdoblja policijski službenici našeg ministarstva bili su angažirani na osiguranju brojnih sportskih i vjerskih manifestacija, kao što su Dani Ajvatovice, Sveti Ivo, Sv. Anto i dr., kojom prilikom su službenici policije na adekvatan i profesionalan način poduzeli sve potrebne zakonom propisane mjere i radnje.  

Službenici policije će nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima i u narednom razdoblju, kako bi se stanje sigurnosti zadržalo na zadovoljavajućem nivou, ali i poboljšalo u onim segmentima rada koji se odrede za prioritet budućeg djelovanja.

0%