play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
 • play_arrow

  Drukčiji

U četvrtak sjednica Vlade SBK/KSB

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst), sazvana je 153. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 19. siječnja u 9 sati

Za sjednicu je predložen dnevni red od čak 36 točaka.

 1. Zapisnik sa 152. redovite sjednice i zapisnik sa 49. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
 2. Programi rada ministarstava za 2023. godinu
  a) Ministarstvo unutarnjih poslova
  b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
  c) Ministarstvo financija
  d) Ministarstvo gospodarstva
  e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
  f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2023. godinu
  a) Kantonalna uprava za branitelje
  b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
  c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
  d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
  e) Kantonalni arhiv
  f) Kantonalno ravnateljstvo za ceste
 4. Programi rada ureda i službi za 2023. godinu
  a) Stručna služba Vlade
  b) Služba za zajedničke poslove
  c) Ured za zakonodavstvo Vlade
  d) Ured predsjednika Vlade
  e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika proračuna KSB/SBK
  f) Ured za europske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 6. Prijedlog odluka o izmjenama odluka o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicija Ministarstva gospodarstva za 2022. godinu- Ministarstvo gospodarstva
  a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija“ za 7. godinu
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ za 2022. godinu
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za javno – privatno partnerstvo“ za 2022. godinu
  d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – podrška razvoju poduzetničkih zona“ za 2022. godinu
  e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu
  f) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu
  g) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ za 2022. godinu
  h) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 7. godinu
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Barica i Bašća, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Ravan, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
 9. Prijedlog odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Ministarstvo financija
 10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za pravosudne institucije – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  a) za preuređenje potkrovlja u zgradi Općinskog suda u Travniku
  b) za nabavku informatičke opreme za multimedijalnu sudnicu u Općinskom sudu u Travniku
  c) za nabavku informatičke opreme za kaznenu sudnicu u Općinskom sudu u Travniku

d) za nabavku informatičke opreme za saslušanje svjedoka maloljetnika u Općinskom sudu u Travniku
e) za nabavku informatičke opreme za Općinski sud u Bugojnu

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskih stolica – Kantonalna uprava za branitelje
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za plaćanje račina za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu prozora u OŠ „Han Bila“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu prozora u OŠ „Dubravica“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 7. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 10. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 11. Suglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2023. godinu – Ministarstvo financija
 12. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga izrade Strategije razvoja malog gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
 13. Suglasnost za zaključivanje govora o obavljanju privremenih i povremenih poslova – Kantonalna uprava za branitelje
 14. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za pružanje usluga tehničke podrške sustavu „e“ vlada – Stručna služba Vlade
 15. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za pružanje usluga tehničke podrške sustavu „e“ sabor – Stručna služba Skupštine
 16. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za nominiranje člana Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 17. Suglasnost za privremeno obavljanje poslova pomoćnika ministra za socijalna pitanja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 18. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za popunu radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 19. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem veterinarskog inspektora – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 20. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za državnog službenika – tajnika ministarstva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 21. Suglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika na određeno vrijeme – Ministarstvo financija
 22. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva šumarstva
  a) za nabavku električne energije i mrežarina
  b) za nabavku vode i komunalnih usluga
  c) za nabavku telekomunikacijskih usluga
  d) za zakup prostorija za smještaj inspektorata
 23. Izvješće o rezultatima korištenja radara za razdoblje listopad – prosinac 2022. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
 24. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2023. godine – Stručna služba Vlade
  a) Ministarstvo gospodarstva(2x)
  b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x)
  c) Ministarstvo unutarnjih poslova(2x)
  d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
 25. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2023. godine – Stručna služba Vlade
  a) Ministarstvo unutarnjih poslova
  b) Ministarstvo gospodarstva
 26. Razrješenja i imenovanja
  a) Razrješenje člana Upravnog odbora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  b) Imenovanje člana Upravnog odbora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
0%