if( aicp_can_see_ads() ) {
}
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
 • play_arrow

  Drukčiji radio

Javni poziv za podnošenje prijedloga osoba za dodjelu Javnih priznanja Općine Novi Travnik

Na osnovu članak 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Travnik, Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Općine Novi Travnik raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga osoba za dodjelu Javnih priznanja Općine Novi Travnik u 2023.godini.

I Raspisivanje Javnog poziva

Raspisuje se javni poziv za podnošenje prijedloga pravnih i fizičkih osoba kojima će se dodjeljivati javna priznanja Općine Novi Travnik u 2023. godini.

II Javna priznanja Općine Novi Travnik:

Javna priznanja Općine Novi Travnik, koja će se dodjeljivati u 2023. godini u skladu s Odlukom o javnim priznanjima su:

 • Plaketa Općine Novi Travnik
 • Pohvala Općine Novi Travnik

Plaketa Općine Novi Travnik“ dodjeljuje se građanima Novog Travnika i drugim osobama, udruženjima građana, mjesnim zajednicama, ustanovama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju i radu, zasluge za razvoj općine Novi Travnik, unaprjeđenje kvalitete življenja, te afirmacije Novog Travnika i jačanju njegovog ugleda u državi i svijetu.

„Pohvala Općine Novi Travnik“ dodjeljuje se građanima Novog Travnika i drugim osobama koje rade na području Općine Novi Travnik, udruženjima građana, gospodarskim društvima, ustanovama i drugim subjektima povodom Dana Općine Novi Travnik ili drugih godišnjica za trajniju općepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli prepoznatljivosti, razvoju i afirmaciji Novog Travnika.

III Kriteriji za dodjelu priznanja

Kriteriji za dodjelu priznanja su:

 • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada,
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati,
 • uživanje ugleda stručnjaka i djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješno gospodarsko društvo, ustanova, udruženje građana ili drugi pravni subjekt.

IV Pravo i uvjeti predlaganja

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, udruženja građana, vijećnici Općinskog vijeća Novi Travnik, načelnik Općine Novi Travnik, tijela mjesnih zajednica, ustanove, gospodarska društva, strukovne organizacije, vjerske zajednice i drugi pravni subjekti.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se u pismenom obliku i moraju
sadržavati:

 1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziva gospodarskog društva ili ustanove,
 2. vrstu priznanja za koju se predlaže
 3. raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja

V Rok za dostavu prijedloga

Oglas će biti otvoren od 03.04.2023. –17.04.2023.

Prijedloge dostaviti u zatvorenim kuvertama neposredno na protokol Općine Novi Travnik – Šalter sala ili putem pošte na adresu: Općina Novi Travnik, Općinsko vijeće – Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja, Kralja Tvrtka bb Novi Travnik s naznakom „Za javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja Općine Novi Travnik“.

Nepotpuni, neblagovremeni i prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnositelja neće se uzimati u razmatranje.

0%