MARKETING

Ukoliko želite oglašavanje na Drukčijem radiju ili imati prijedlog za neki drugi vid suradnje,

možete nas kontaktirati na e-mail: marketing@drukciji.ba, info@drukciji.ba ili na broj

telefona: 030/792 793.