play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
volume_up
  • play_arrow

    Drukčiji radio

Međunarodni je dan spomenika i spomeničkih cjelina

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina obilježava se svake godine 18. travnja na temu koju preporučuje Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline (ICOMOS). Službena tema Dana svjetske baštine 2024. je „Otkrijte i doživite raznolikost“

Kroz vrijeme, ideja o tome šta “naslijeđe“ podrazumijeva proširila se sa individualnih građevina/spomenika na šire područje (“kulturni krajolik“, “povijesni urbani krajolik“) postepeno mijenjano čovjekovim djelovanjem, gdje materijalno i nematerijalno, prirodno i izgrađeno postaju neodvojivi – sistem stvoren među­djelovanjem prirodnog okoliša sa kulturnim i ekonomskim snagama društva.

Klimatske promjene i uništavanje okoliša su među najvećim problemima našeg doba koji prijete cijelom svijetu. Rast nivoa mora uslijed klimatskih promjena ugrožava brojne lokacije prirodne i kulturne baštine sa Liste svjetskog naslijeđa UNESCO-a. Katastrofalne štete na lokalitetima koji su dio kulturne baštine, ukazale su na još veću potrebu za zaštitom područja od prirodnih opasnosti uzrokovanih poplavama i sušom, kao i neprirodnih opasnosti.

Održivost je jedan od pet stubova okvira za djelovanje u području kulturne baštine, u kojem se naglašava potencijal održivosti za povećanje društvenog kapitala, poticanje gospodarskog rasta i osiguranje okolišne održivosti. 

Danas mnogi spomenici i lokaliteti imaju svoju višeslojnu povijest i važnost koja zahtijeva inkluzivne pristupe. Kultura i kulturna baština mogu doprinijeti postizanju uključivog i održivog razvoja. Koncept održivog razvoja u zaštiti kulturne baštine potiče upotrebu kulturne baštine u cilju očuvanja primjerenog odnosa materijalnog i duhovnog, važnog za kulturni identitet ljudi.

Ovaj poseban dan predstavlja priliku da se utiče na jačanje svijesti javnosti o raznovrsnosti bh. naslijeđa i o nastojanjima koja su neophodna da bi se ono zaštitilo i sačuvalo, kao i da bi se ukazalo na njegovu ranjivost.

0%