Federalna vlada prihvatila je i Parlamentu FBiH uputila na razmatranje i konačno usvajanje  Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Izradi Strategije prethodila je analiza stanja na tržištu rada i politike zapošljavanja, koja je jasno ukazala na potrebu za velikim reformama i intenzivnim naporima i aktivnostima radi značajnog poboljšanja stanja u toj oblasti u FBiH.

Politika zapošljavanja i njezini ciljevi stoga moraju biti u središtu svih ekonomskih politika, koristeći njihovu komplementarnost, kako bi se utjecalo na otvaranje što većeg broja radnih mjesta u gospodarstvu. Strategija zapošljavanja obično obuhvaća nekoliko sektorskih politika, kao što su industrijska politika, restrukturiranje poduzeća, specifične strategije na razini industrije (naprimjer, strategija razvoja tekstilne industrije), obrazovna politika, socijalna zaštita, porezna politika, antikorupcijska strategija i politika, te predlaže sveobuhvatan paket reformi za poboljšanje izgleda tržišta rada.

Uloga Strategije zapošljavanja u FBiH od 2018. do 2021. definirana je u sklopu tekućih reformi, na koje ne pokušava utjecati niti ih mijenjati. Ona se oslanja na osnovne nadležnosti resornog Federalnog ministarstva, s obzirom na složene mehanizme koordinacije.

Strategija, također, reagira na vremensko ograničenje (period od samo četiri godine) i fiskalna ograničenja. To znači da je usklađena s Reformskom agendom i Projektom Svjetske banke za podršku zapošljavanju.

Vizija Strategije je da Federacija BiH ima funkcionalno tržište rada i kvalitetne institucije koje mogu oblikovati i provoditi učinkovitu politiku zapošljavanja. Njezin glavni cilj je povećanje formalnog zapošljavanja žena i muškaraca u privatnom sektoru i osiguravanje prilika za dostojanstvena radna mjesta za sve žene i muškarce, s naglaskom na građane u nepovoljnom položaju.

Na tom osnovu su utvrđeni i posebni ciljevi, među kojima su kreiranje poticajnog pravnog okruženja za jačanje uloge posredovanja i učinkovitu politiku zapošljavanja, promicanje zapošljavanja socijalno najranjivijih grupa, te poboljšanje učinkovitosti i kvalitete službi za zapošljavanje, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Želimo čuti vaše mišljenje:
IZVORVečernji list
Podijeli objavu