Oružane snage BiH trenutno raspolažu sa oko 15.800 tona MiMES-a, od toga za operativne potrebe OS je 7.500 tona, dok je 8.300 tona MiMES-a višak i neperspektivno je streljivo, rečeno je nakon 16. sjednice Strateškog komiteta za naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva održane u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

Na sjednici čiji je domaćin bilo Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine prezentirani su rezultati rada iz 2017. i 2018. godine, izazovi i buduće aktivnosti vezane za naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva (MiMES) koja su u posjedu Ministarstva obrane BiH.

Sudionici sjednice bili su stalni članovi Strateškog komiteta – predstavnici MO BiH, Zajedničkog stožera Oružanih snaga (ZŠ OS BiH), Europske unije (EU), Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), Stožera NATO-a Sarajevo i Komande EUFOR-a, veleposlanstava SAD-a, Švicarske Konfederacije, Savezne Republike Njemačke, Velike Britanije, Republike Austrije i Kraljevine Švedske i Zajedničke komisije za obranu i sigurnost BiH u statusu promatrača.

Boris Jerinić, pomoćnik ministrice obrane BiH podsjetio je na projekte koja se implementiraju u suradnju s UNDP-om i EUFOR-om. Jerinić je kazao kako je tijekom 2017. ukupno je demilitarizirano 1.661 tona raznog streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava.

Planom operacija streljivo i minsko-eksplozivnih sredstava za 2018. planirano je da se uništi još 3.000 tona MiMES i to 1.350 tona u kapacitetima TROM Doboj i 1.000 tona kroz projekte Razvojnog programa UN-a u BiH i još tisuću tona specifičnog streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava koje imaju u sebi punjenje bijelim fosforom, rekao je Jerinić.

Prema njegovim riječima, Oružane snage BiH trenutno raspolažu sa oko 15.800 tona MiMES-a, od toga za operativne potrebe OS je 7.500 tona, dok je 8.300 tona MiMES-a višak i neperspektivno je streljivo.

Dodao je i kako imaju preko 40.000 komada viška naoružanja.

To je ono što je u planu da u narednom razdoblju kroz projekte i kroz donatore rješavamo kako bismo osigurali sigurnost samih lokacija i pripadnika OS-a i isto tako svih građana u BiH jer znamo da nekontrolirano i nestabilno streljivo može ugroziti ne samo lokacije već i ljude koji žive u BiH, rekao je.

Jerinić je kazao kako je plan do 2020. da se završi kompletno uništenje neperspektivnog streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava.

Veleposlanik Bruce Berton, šef misije OESS-a izrazio je podršku naporima MO BiH i OS BiH kada je riječ o unapređivanju infrastrukture na lokacijama skladištenja streljiva.

Misija OESS-a radi na unapređivanju infrastrukture i uvjeta sigurnosti skladišta za naoružanje i MiMES što za rezultat ima povećanu sigurnost kako osoblje OS BiH koje je angažirano na ovim poslovima tako i svih stanovnika BiH, osobito onih koji žive u blizini skladišta, dodao je Berton.

Misija OESS-a će biti domaćin sljedećeg zasjedanja Strateškog komiteta. Strateški komitet za naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva je forum osnovan u svrhu efikasnijeg, bržeg i transparentnijeg rješavanja pitanja viškova naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava koja su pod kontrolom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Želimo čuti vaše mišljenje:
IZVORVečernji list
Podijeli objavu