U okviru projekta “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u, Zapadnom Balkanu i Turskoj”, u Travniku je organizirano potpisivanje peticije za podršku inicijativi za izmjene i dopune Obiteljskog zakona FBiH.

Biro za ljudska prava, kao jedan od partnera UNICEF-a,  provodi regionalni projekt pod nazivom “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u Zapadnom Balkanu i Turskoj”, koji je financirana od Europske Unije u BiH. Osnovni cilj navedenog projekta, u BIH, bila je analiza zakonodavnog okvira, kao i postojećih mehanizama prikupljanja podataka vezanih za nasilje nad djecom.

Jedna od preporuka analize zakonskih okvira odnosila se na zabranu fizičkog kažnjavanja djece unutar obiteljskog okruženja, te usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u toj oblasti. Potrebu za jasnim uvođenjem zabrane fizičkog kažnjavanja djece u zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine potvrđuje i niz preporuka i stavovi ključnih tijela koje se bave zaštitom prava djece kao što je Odbor za prava djece te Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine u kojima je navedeno je da u pravnim propisima u Federaciji BiH izostaje izričita zabrana tjelesnog kažnjavanja djece u svim sredinama, uključujući i obiteljsko okruženje.

Pod sloganom „Skloni batine, da su valjale u raju bi ostale“, proveden je niz aktivnosti koje, između ostalog, uključuju i inicijativu za izmjene i dopune  Obiteljskog zakona Federacije BiH, u sklopu koje je organizirano i potpisivanje peticije u 5 gradova i općina u FBiH, kao načina kojim se osigurava široka podrška građana procesima zaštite prava djece. Inicijativa će biti upućena adresu nadležnih ministarstava s ciljem da se prijedlozi i preporuke za izmjenama spomenutog zakona što prije nađu na dnevnom redu oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Pravo djeteta na zaštitu nije samo obaveza roditelja, zaštitu od svih oblika nasilja dužna je osigurati i država.

 

Želimo čuti vaše mišljenje:
Podijeli objavu