Neophodno je u što kraćem periodu donijeti zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji kojim će se olakšati proces liječenja i pacijenti zaštititi od zloupotreba, istaknuto je danas u Sarajevu na pres-konferenciji koju je organizirao Sarajevski otvoreni centar u ime Inicijative za monitoring europskih integracija BiH, donosi Fena.

U Parlamentu Federacije BiH trenutno postoje dva predložena rješenja ovog zakona – Kluba Socijaldemokratske partije (SDP) BiH u Zastupničkom domu, te Vlade Federacije BiH.

Već pet godina se vodi borba u Parlamentu Federacije BiH da se donese zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Najveći problem je to što se ne gleda se interes pacijenta prilikom donošenje zakona. Ne radi se o tome da se donese zakon radi zakona, nego je riječ o borbi za novi život, odnosno o borbi ljudi koji žele da ostvare roditeljstvo, izjavio je šef Kluba SDP-a u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta Elvir Karajbić koji je i sam zajedno sa svojom suprugom dobio djecu putem vantjelesne oplodnje.

Zakon je bitno donijeti zato što, kako je dodao, među ostalim rješava financiranje određenih postupaka koji su za naše prilike, vrlo skupi. Karajbić je naglasio da zakon treba maksimalno prilagoditi pacijentima.

Dva ponuđena prijedloga ne daju sve metode koje se koriste u suvremenom svijetu za dobivanje potomstva, to je jedan problem. Mi smo spremni da podržimo sve amandmane kako bi što bliže prilagodili ovaj zakona pacijentu pošto taj zakon treba donijeti zbog ljudi koji žele da postanu roditelji, a ne zbog bilo kojih drugih razloga, istaknuo je Karajbić.

Naveo je da prilikom svake sjednice tog doma traže da se ovaj zakon uvrsti kao točka dnevnog reda, te da će i dalje insistirati na njegovom donošenju.

Inela Hadžimešić iz Sarajevskog otvorenog centra (SOC) je kazala da je SOC u ime Inicijative za monitoring europskih integracija BiH uradio usporednu analizu dva zakonska rješenja o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – SDP-ovog iz 2013. godine i Vlade Federacije iz 2017. godine.

Tom analizom smo htjeli da ukažemo i vratimo na dnevni red Parlamenta FBiH zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji imajući u vidu da u BiH živi više od 50.000 ljudi koji ne mogu ostvariti potomstvo. Znači radi se o velikom broju ljudi, ali nažalost i o postojanju sive zone koja omogućava iskorištavanje i zloupotrebe položaja ljudi koji ne mogu ostvariti potomstvo, navela je Hadžimešić.

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i poslije niza dugogodišnjih pokušaja u FBiH nikada nije usvojen, istakla je Hadžimešić, napominjući da se u Federaciji ovo pitanje različito regulira od Kantona do Kantona.

Cilj usporedne analize predloženih zakona o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji, kako je kazala autorica Indiana Husić – Šabanović, jeste da ukaže na sve ono što bi trebalo izmijeniti u prijedlozima koje su predstavili Vlada FBiH i SDP, a kako bi se poboljšao položaj osoba koje prirodnim začećem ne mogu ostvariti trudnoću. Ujedno je ukazano na pozitivna rješenja u oba prijedloga.

Istaknuto je da se bilježi tendencija porasta bijele kuge, što se može prevazići samo uz poticaj mladih ljudi na roditeljstvo, financiranjem liječenja neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, porodiljskim naknadama, sufinanciranjem troškova boravka djece u vrtićima i sl., i to na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

U usporednoj analizi se među ostalim dodaje da je pohvalna inicijativa Vlade Federacije BiH da se zakonom definira broj postupaka koji se mogu obaviti na teret ZZO kako bi parovi u svim kantonima dobili podjednak tretman.

Želimo čuti vaše mišljenje:
IZVORFENA
Podijeli objavu